Våra produkter

Huvudprodukten för Nordic Trout är odlad fisk för konsumtion. Största delen av produktionen utgörs av regnbåge. Därtill odlar vi mindre mängder av sik och havsöring. Fisken levereras i regel som färsk, rensad och hel. Under en kortare säsong på senhösten levererar vi även rom (”kaviar”) av främst regnbåge. Samtliga av våra odlingsarter tillhör släktet ”laxfiskar” som ofta även kallas ädelfisk. Det är förstklassig konsumtionsfisk för vardag och fest som är mycket uppskattade och populära bland konsumenterna. Våra klimatförhållanden är även mycket lämpliga för odling av dessa etablerade och välkända matfiskar.

Vid behov kan vi även frysa ner fisk för kunders räkning och/eller försäljning och leverans senare om detta marknadsmässigt bedöms fördelaktigt.

Mängder, förpackning, leveranspartier m.m. anpassas till respektive kunds önskemål. Vi levererar som grundregel endast till partiaffäer och förädlingsindustrin - vi har sålunda med enstaka undantag ingen direkt försäljning till minuthandeln, butiker, restauranger eller direkt till konsument.

Vi köper även upp och förmedlar mindre mängder vild fjällfisk från lokala yrkesfiskare i närområdet.