Vår verksamhet

Bolagets affärsidé är att förse marknaderna med färsk närproducerad odlad matfisk av högsta kvalitet jämnt året runt utgående från marknadernas, kundernas och slutkonsumentens behov, krav och önskemål. Finland har traditionellt varit bolagets huvudmarknad men under de senaste åren har vi aktivt utvecklat försäljningskanaler i bland annat Sverige och Baltikum.

Nordic Trout har sitt huvudkontor kvar i byn Degerby i ”hemkommunen” Föglö på Åland, där företaget även har ett centralslakteri. All administration och försäljning sker från huvudkontoret. I Sverige bedrivs verksamheten sedan 1 maj 2011 av ett separat och helägt dotterbolag Nordic Trout Sweden AB (tidigare Ålands Fiskförädling Sverige AB). Tidigare var verksamheten i Sverige en filial.

Vi kan varje vardag året runt leverera upp till 35 ton färsk rensad matfisk av högsta kvalitet, som snabbt når slutkunden på ett hållbart sätt och med full spårbarhet.

Vi följer kontinuerligt med det forsknings- och utvecklingsarbete som pågår inom branschen nationellt och internationellt, för att kunna förbättra vår egen verksamhet, konkurrensförmåga och lönsamhet. Ambitionen är att aktiv medverka och bidra till att trygga och utveckla näringen samt skapa expansionsmöjligheter med bred samhällsnytta. Vår verksamhet har stora positiva regionala kringeffekter genom inköp av varor, produkter och tjänster.