• Vårt centralslakteri Degerby
  Vårt centralslakteri Degerby
 • Vinteridyll i Degerby
  Vinteridyll i Degerby
 • Långtradare med färsk fisk går ut varje vardag året runt
  Långtradare med färsk fisk går ut varje vardag året runt
 • Våra glada medarbetare
  Våra glada medarbetare
 • Garanterat färsk fisk
  Garanterat färsk fisk
 • Odlad regnbågslax - vår huvudprodukt
  Odlad regnbågslax - vår huvudprodukt

Om oss

Nordic Trout startades under namnet Ålands Fiskförädling i slutet av 1970 i Föglö kommun på Åland. Det blev ett snabbt expanderande familjeföretag. Grundaren Harry Sjöblom började redan som ung pojke att köpa upp vild fjällfisk och strömming av lokala yrkesfiskare i kommunen. I takt med att fångsterna från yrkesfisket minskade såg Harry, entreprenör och affärsman ut i fingerspetsarna, att framtiden låg i odlad fisk. Det fanns redan då ökande efterfrågan på ädelfisk på den inhemska marknaden. Trenden har sedan dess fortsatt inom landet, Norden, Europa och internationellt.

Företaget växte under årens lopp, speciellt på 1980- och början av 1990-talet både genom att starta nya odlingsenheter och genom köp av mindre odlingsföretag på Åland. I början av 2000-talet etablerade företaget verksamhet i Sverige, där det finns goda odlingsmöjligheter och en stor potentiell marknad. Företaget är i dagsläget den största aktören i Sverige och Finland då det gäller odlad konsumtionsfisk och ett av få företag som har kapacitet att producera och leverera större volymer av färsk fisk året runt Sverige.

Hösten 2006 sålde företagets ägare och grundare alla aktier i bolaget till det finländska fiskodlingsföretaget Taimen Oy, med verksamhet i centrala och sydvästra Finland samt huvudkontor i Jyväskylä.

Fakta om Nordic Trout 

 • Antal produktionsenheter: tio på Åland och elva i Sverige.
 • Sysselsätter tillsammans med beredning, försäljning och administration runt 70 heltidsanställda medarbetare.
 • Huvudprodukter: färsk hel (rensad) regnbåge, sik samt öring.
 • Årsproduktion: cirka 6 000 ton
 • Årsomsättning: cirka 22-25 M€
 • Huvudmarknader: Finland, Sverige, Baltikum
 • Produktionskapacitet: cirka 35 ton/dag

Fakta om Föglö

Föglö är en av Ålands 16 kommuner, det är en vacker skärgårdskommun, populär bland sommarturister.

 • 577 invånare (31 december 2011)
 • 555 öar, de flesta är obebodda
 • Centralorten heter Degerby
 • Degerby befolkades på 1400-talet

Här kan du läsa mera om vår verksamhet